Coaching

 

Coaching er det bedste ord jeg har kunnet finde til at koge en lang række begreber ned til noget genkendeligt.

Indenfor byggebranchens mange discipliner kræves ofte en sparringspartner af høj kvalitet for at opnå det ønskede resultat. Derfor kan du roligt henvende dig om både råd og dåd.

For mig er coaching kunsten at kende spørgsmålene, men ikke svarene ... dem ved jeg, at du kender. Ved at svare på spørgsmålene kommer du gennem en tankeproces, der gør svarene til en metafor for din egen proces mod dine egne målsætninger, der tager sit udspring i dine egne værdier. - Det vil sige, at du i hele forløbet bevarer og udbygger ejerskabet til de emner, du selv vil have behandlet.

Min dybe interesse for spørgsmålet: "Hvad er det der gør, at du gør, det du gør?" er din garanti for, at jeg arbejder med dine problemstillinger indtil både du og vi er nået til en erkendelse af, at "nu er det rigtigt!"

Min mangeårige erfaring fra "det virkelige liv" kombineret med uddannelser inden for NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) er garantien for at vi arbejder på et meget højt kvalitativt og etisk niveau. - Sagt på en anden måde, så er jeg specialist i "Avanceret sund fornuft."